Skip to product information

SOUNDIGITAL 1000.1 EVOX2 - 2 OHM

$499.99 
POWER @ 1 ohm: 1 X 1000 WRMS
POWER @ 2 ohm: 1 X 665 WRMS
POWER @ 4 ohm: 1 X 435 WRMS
FREQUENCY RESPONSE (-3dB): 5Hz – 25kHz
CROSSOVER LPF: 50Hz – 500Hz 
SUBSONIC: 5Hz – 40Hz
OPERATING VOLTAGE: 8V – 16V